علیزاده: ایران خواستار کمک نظامی به آذربایجان شد اما ملی‌گریان تُرک نپذیرفتند/ قره‌باغلی: قره‌باغ را فقط با جنگ می‌توان پس گرفت/ عاکف‌نقی: مخالف ارتباط علی‌اف با اسرائیل هستیم

علیزاده: ایران خواستار کمک نظامی به آذربایجان شد اما ملی‌گریان تُرک نپذیرفتند/ قره‌باغلی: قره‌باغ را فقط با جنگ می‌توان پس گرفت/ عاکف‌نقی: مخالف ارتباط علی‌اف با اسرائیل هستیم

از نظر سیاستمدار آذربایجانی، اقدامات دولت این کشور در رابطه با بازپس‌گیری قره‌باغ کوهستانی از ارمنستان بسیار ناچیز و بی‌نتیجه بوده است.

انتقاد مدیر شبستر نیوز از عدم حضوربرخی مسئولین درجلسات ستاد ساماندهی امور جوانان/ستاد جوانان باید خروجی داشته باشد

انتقاد مدیر شبستر نیوز از عدم حضوربرخی مسئولین درجلسات ستاد ساماندهی امور جوانان/ستاد جوانان باید خروجی داشته باشد

مدیر پایگاه اطلاع رسانی شبسترنیوز در نشست ساماندهی امور جوانان شهرستان شبستر با انتقاد از عدم حضور برخی مسئولین در جلسات مربوط به جوانان گفت:مثل اینکه سفر به هرمزگان برای برخی مسئولین مهم تر از مسائل و دغدغه های جوانان است.