چرا در خواب عرق می‌کنیم؟

چرا در خواب عرق می‌کنیم؟

بسیاری از ما هنگام بیدار شدن از خواب متوجه می‌شویم که عرق کرده‌ایم و معمولا دلیل آن را کابوس یا خواب بد می‌دانیم که اشتباه است.