ما اهل کوفه “هستیم ” اگر…

ما اهل کوفه “هستیم ” اگر…

این روزها سخن گفتن از رنج های کودکان و مردمان فلسطین در محافل آنهم با زبان روزه چقدر راحت وآسان شده با اینکه خوب می دانیم صرف سخن گفتن هیچ گاه از عمق فاجعه بر نمی کاود.

کتاب چهره های ماندگار شهرستان شبستر منتشرمی شود

کتاب چهره های ماندگار شهرستان شبستر منتشرمی شود

به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز دکتر غنی زاده رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شبستردر شورای راهبردی کانون مفاخر ومشاهیر دانشگاه پیام نور مرکز شبستر ، از چاپ کتاب ارزشمند چهره های ماندگار شهرستان شبستر در آینده نزدیک خبر داد. وی افزود : شورای راهبردی کانون مفاخر و مشاهیر دانشگاه پیام نور شبستر در نظر دارد

همراز با اهل آسمان

همراز با اهل آسمان

علیرضا سعیدآبادی/کارشناس ارشد روابط بین الملل و کارشناس اقتصادی سحرگاهان و افطارهای ماه مبارک رمضان خاطرات ماندگاری را می سازند و ایضاً به یاد می آورند.از کودکان و نوجوانانی که سال اول و یا سال های نخست روزه داری را تجربه می کنند تا پدران و مادران کهنسالی که الگوی فرزندان ، نوه ها و

به نام خدای کودکان فلسطین/مهدی گوزلی وایقان

به نام خدای کودکان فلسطین/مهدی گوزلی وایقان

کُلُّ قِرشٍ یبذله المسلمُ لفلسطین، یتکلَّمُ یوم الحساب یقول: یا ربِّ، أنا إیمان فلان! {هر پولی(قِرش به معنای یک صدم لیره مصری و در اینجا به معنی کمک) که مسلمان به فلسطین می بخشند، در روز قیامت به سخن می آیدکه: خدایا، من ایمان فلانی هستم!} کل قرش یدفع الآن لفلسطین، یذهب إلى هناک لیُجاهِدَ