تمام ظرفیت اردوهای راهیان نور شهرستان شبستر پای کار مقابله با کرونا قرار گرفته است/ خادمین شهدا با ویروس کرونا مبارزه می کنند

تمام ظرفیت اردوهای راهیان نور شهرستان شبستر پای کار مقابله با کرونا قرار گرفته است/ خادمین شهدا با ویروس کرونا مبارزه می کنند

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان شبستر گفت: تمام ظرفیت اردوهای راهیان نور شهرستان شبستر پای کار مقابله با کرونا قرار گرفته و خادمین شهدا با ویروس کرونا مبارزه می کنند.