راستی: در آینده ایران توافق و مذاکره با آمریکا وجود ندارد

راستی: در آینده ایران توافق و مذاکره با آمریکا وجود ندارد

نماینده شبستر در مورد آینده رابطه ایران وآمریکا گفت: عروسک گردان در آمریکا یک طیف به نام صهیونیسم است و عروسک‌ها یک روز بوش پدر و پسر و روز دیگر ترامپ یا بایدن هستند. هیچ میزی برای مذاکره وجود نخواهد داشت و آینده جمهوری اسلامی ایران توافق را پیگیری نخواهد کرد.

شبستر خبر “پای حرف مردم”

شبستر خبر “پای حرف مردم”

واقعیت غیر قابل انکار اقتصاد ما ، کم توجهی و در برخی موارد حتی بی توجهی به مردم در تدوین سیاستگذاری ها و تاثیر آنها بر زندگی مردم است. نقصانی که در دولت های گوناگون با شدت و ضعف های مختلف ادامه داشته و دارد.

اجرای پروژه های میلیاردی شهرداری شبستر در سال جاری/ سال عمران و آبادانی شهر شبستر بی نظیر است

اجرای پروژه های میلیاردی شهرداری شبستر در سال جاری/ سال عمران و آبادانی شهر شبستر بی نظیر است

شهردار شبستر گفت:در شش ماهه گذشته شهر شبسترشاهد تحولات چشمگیری در حوزه‌های مختلف علی‌الخصوص در بخش عمرانی راشاهدبوده است که این تحولات به‌اندازه‌ای رشد پیداکرده که می‌توان شبستر رابه کارگاه عمرانی تشبیه نمود.