اطاعت محض از ولی فقیه تنها راه نجات کشور از تحریم ها و فشارهای دشمن است/ادامه راه شهدا در عمل کردن به دستورات دین معنا پیدا می‌کند

اطاعت محض از ولی فقیه تنها راه نجات کشور از تحریم ها و فشارهای دشمن است/ادامه راه شهدا در عمل کردن به دستورات دین معنا پیدا می‌کند

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه عاشورا گفت:اطاعت محض از ولی فقیه تنها راه نجات کشور از تحریم ها و فشارهای دشمن است و اگر نگاه ما به ولایت فقیه باشد راه رستگاری را پیدا خواهیم کرد.