ایجاد تمهیدات بهداشتی و ضدعفونی مدارس در شهرستان شبستر

ایجاد تمهیدات بهداشتی و ضدعفونی مدارس در شهرستان شبستر

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شبستر گفت: کار ضدعفونی مدارس همه روزه بعد از پایان کلاسهای  درس انجام خواهد پذیرفت و لازم است که مدیران مدارس برای سهولت در انجام این کار از ظرفیت های خیرین،شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان بهره ببرند.