کوزه‌کنان به قطب مسابقات اتومبیل‌رانی آذربایجان‌شرقی تبدیل می‌شود

کوزه‌کنان به قطب مسابقات اتومبیل‌رانی آذربایجان‌شرقی تبدیل می‌شود

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان با بیان اینکه برای افزایش امکانات موتورسواری و اتومبیل‌رانی در سطح استان تلاش می کنیم، گفت: در این راستا ساختمان هیات متشکل از بخش اداری و خوابگاه و نیز یک پیست درکوزه‌کنان احداث شود.