قصه پُر غصه «جاده مرگ»/ اینجا مرگ پرسه می‌زند

قصه پُر غصه «جاده مرگ»/ اینجا مرگ پرسه می‌زند

قصه پُر غصه «جاده مرگ» پایانی ندارد جراکه سال‌ها از زمان آغاز عملیات اجرایی دو بانده شدن جاده شبستر- تسوج می گذرد اما هنوز این عملیات به پایان نرسیده است و هر روز مردم این منطقه شاهد مرگ عزیزانشان در این جاده مرگبار هستند.

آموزش و پرورش یکی از مهم ترین محافل و مجامع علمی و فرهنگی در حوزه مسائل اجتماعی است / مسائل و آسیب های اجتماعی در مدارس بیشترمورد توجه قرار گیرند

آموزش و پرورش یکی از مهم ترین محافل و مجامع علمی و فرهنگی در حوزه مسائل اجتماعی است / مسائل و آسیب های اجتماعی در مدارس بیشترمورد توجه قرار گیرند

معاون فرماندار شبستر با بیان اینکه آموزش و پرورش یکی از مهم ترین محافل و مجامع علمی و فرهنگی در حوزه مسائل اجتماعی است گفت: مسائل و آسیب های اجتماعی باید در مدارس بیشترمورد توجه قرار گیرند.