ششمین همایش شیرخوارگان حسینی بخش تسوج برگزار می شود

ششمین همایش شیرخوارگان حسینی بخش تسوج برگزار می شود

ایلخانی دبیر ستاد شیرخوارگان حسینی بخش تسوج خبرداد: بمنظور تأسی از آموزه های مکتب سرخ حسینی در رشد و پرورش صحیح فرزندان و ایجاد بستر و زمینه مناسب جهت ظهور خلف صالح حضرت قائم (عج) همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی (ع) در تسوج برگزار می شود به گزارش شبسترنیوز  ، ابراهیم ایلخانی دبیر ستاد برگزاری این

پست، کهن ترین و گسترده ترین نوع ابزارارتباطی بین مردم است

پست، کهن ترین و گسترده ترین نوع ابزارارتباطی بین مردم است

به گزارش خبرنگار شبستر نیوز  از شبسترزینالوند رئیس اداره پست شهرستان شبستردرگفتگو با خبرنگار ما روز جهانی پست را به کارکنان گرانمایه این عرصه و هموطنان عزیز تبریک گفت و درادامه افزود :پست، کهن ترین و گسترده ترین نوع ابزارارتباطی بین مردم یک کشور با ساکنان دیگر سرزمینها و مناطق جهان است جوامع رشد یافته،

برخی درحالی که توافقی امضا نشده ،شتاب زده عمل میکنند/کمپینی که به تولید داخلی ضربه بزند مورد تایید مجلس و دولت نیست

برخی درحالی که توافقی امضا نشده ،شتاب زده عمل میکنند/کمپینی که به تولید داخلی ضربه بزند مورد تایید مجلس و دولت نیست

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت:کمپینی که به تولید داخلی ضربه بزند، مورد تایید مجلس و دولت نیست و مردم نباید گول این بحث ها را نخوردند چرا که در پشت آنها دست هایی ازگروه مافیای واردکنندگان خودرو وجود دارد.

دهکده توریستی کوزه کنان ،پتانسیل عظیمی برای استفاده عموم خواهد یود

دهکده توریستی کوزه کنان ،پتانسیل عظیمی برای استفاده عموم خواهد یود

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت:احداث دهکده توریستی در کوزه کنان از طرح هایی است که در سند تدبیرو توسعه شهرستان شبستر آمده و درصورت احداث پتانسیل عظیمی برای استفاده عموم مردم خواهد بود.