باند سارقان احشام شهرستان شبستردستگیر شدند

باند سارقان احشام شهرستان شبستردستگیر شدند

سرهنگ صفایی، فرمانده انتظامی شهرستان شبستر در گفت و گوی اختصاصی با شبسترنیوز با بیان این مطلب گفت: سرقت های احشامی که در اراضی شهرهای شندآباد، کوزکنان  و سیس به طریق زورگیری و با بستن دست و پا و ضرب و جرح انجام شده بود عاملان آن شناسایی و دستگیر شدند سرهنگ صفایی افزود: با توجه