حال سفالگران در کوزه کنان خوب نیست

حال سفالگران در کوزه کنان خوب نیست

به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز سفالگری و کوزه گری از سال های بسیار دور شغل اصلی مردم شهر کوزه کنان درشهرستان شبستر محسوب می شود اما چند سالی است که دیگر کمتر کسی در کوزه کنان پیدا می شود که به دنبال کار سفالگری برود و این هنر-صنعت با تهدیدی جدی روبروست. سفالگری و کوزه

باند سارقان احشام شهرستان شبستردستگیر شدند

باند سارقان احشام شهرستان شبستردستگیر شدند

سرهنگ صفایی، فرمانده انتظامی شهرستان شبستر در گفت و گوی اختصاصی با شبسترنیوز با بیان این مطلب گفت: سرقت های احشامی که در اراضی شهرهای شندآباد، کوزکنان  و سیس به طریق زورگیری و با بستن دست و پا و ضرب و جرح انجام شده بود عاملان آن شناسایی و دستگیر شدند سرهنگ صفایی افزود: با توجه